Výstupy projektu Média do škol pro všechny k dispozici

31.03.2015 Své znalosti práce s dětmi, audiovizuální technikou a tablety jsme shrnuli do několika příruček a sborníků příkladů dobré praxe, a ty nabízíme volně ke stažení. Jedná se o příručku: Jak se dělají multimediální dětské redakce, která obsahuje i pracovní listy a metodické pokyny. K ní si můžete stáhnout sborník příkladů dobré praxeMultimediálnín redakce. V další příručce Tablety do tříd, najdete banku výukových aplikací dostupných zdarma, rozbory hodin s využitím tabletů i metodické tipy k využití aplikací k procvičování učiva. Příklady využití geocachingu, tabletů a audiovizuální techniky při interpretaci místního dědictví najdete ve sborníku příkladů dobré praxe U nás. Doufáme, že se vám bude s těmito materiály dobře pracovat. Zde naleznete odkazy na stažení metodik: http://mediadoskol.cz/index.php/ke-stazeni/37-metodiky-a-priklady-dobre-praxe-projektu-media-do-skol Mgr. Michaela Bělohlavá