Novinky

03.02.2020 Jarní prázdniny

V týdnu od 10. do 14. února 2020, v době jarních prázdnin okresu Ostrava, bude Dům dětí a mládeže Vratimov uzavřen. Probíhá pouze akce " Jarňáky" pro přihlášené děti. Pobočky FM mají normální provoz.

10.12.2019 Nabídka LDT 2020

Nabídka letních dětských táborů na rok 2020 zveřejněna 6. ledna 2020 po 8 hodině na webových stránkách Domu dětí a mládeže: www.ddmvratimov.cz sekce Tábory.

31.10.2019 Volná místa v kroužcích

Do kroužků s volnými místy se můžete přihlásit po dobu celého školního roku. Cenu vám případně upravíme.

Poděkování

06.06.2015 V neděli 24. 5. 2015 pořádal Dům dětí a mládeže Vratimov Galapřehlídku z činností kroužků. Akce proběhla v tělocvičně v Řepištích. Děkujeme tímto panu starostovi obce Řepiště Rostislavu Kožušníkovi a paní místostarostce Jaroslavě Bezecné za velmi vstřícný přístup a za vytvoření skvělých podmínek pro konání této naší velké akce.  Na Galapřehlídce vystoupilo 230 dětí a shlédlo jí 390 rodičů a příznivců naší činnosti. V Řepištích jsme akci tohoto typu pořádali poprvé. Proto jsme se nevyhnuli některým drobným pořadatelským chybám. Pomocí dotazníku jsme zjistili názory rodičů na pořádání Galapřehlídky v nových prostorách. Výsledky dotazníku nám poslouží při rozhodování o Galapřehlídce 2016. Dovolte mi poděkovat vedoucím kroužků, kteří s dětmi program nacvičili. Odvedli opravdu výbornou práci, vezmeme-li v úvahu, že kroužky se schází průměrně jedenkrát týdně na jednu a půl hodiny. Aby vystoupení dětí bylo opravdu pěkné a dobře nacvičené, využili většinou možnost víkendového soustředění na „domečku“, kde věnovali dětem další část svého volného času. Proto jsem přesvědčená, že si zaslouží náš obdiv, úctu a poděkování. Poděkování patří také našim mladým pomocníkům z klubu Baráčníků, bez nichž by se žádná naše akce nemohla konat.  Za kolektiv pracovníků DDM Vratimov Hana Nevrlá, ředitelka