Poděkování

06.06.2015 V neděli 24. 5. 2015 pořádal Dům dětí a mládeže Vratimov Galapřehlídku z činností kroužků. Akce proběhla v tělocvičně v Řepištích. Děkujeme tímto panu starostovi obce Řepiště Rostislavu Kožušníkovi a paní místostarostce Jaroslavě Bezecné za velmi vstřícný přístup a za vytvoření skvělých podmínek pro konání této naší velké akce.  Na Galapřehlídce vystoupilo 230 dětí a shlédlo jí 390 rodičů a příznivců naší činnosti. V Řepištích jsme akci tohoto typu pořádali poprvé. Proto jsme se nevyhnuli některým drobným pořadatelským chybám. Pomocí dotazníku jsme zjistili názory rodičů na pořádání Galapřehlídky v nových prostorách. Výsledky dotazníku nám poslouží při rozhodování o Galapřehlídce 2016. Dovolte mi poděkovat vedoucím kroužků, kteří s dětmi program nacvičili. Odvedli opravdu výbornou práci, vezmeme-li v úvahu, že kroužky se schází průměrně jedenkrát týdně na jednu a půl hodiny. Aby vystoupení dětí bylo opravdu pěkné a dobře nacvičené, využili většinou možnost víkendového soustředění na „domečku“, kde věnovali dětem další část svého volného času. Proto jsem přesvědčená, že si zaslouží náš obdiv, úctu a poděkování. Poděkování patří také našim mladým pomocníkům z klubu Baráčníků, bez nichž by se žádná naše akce nemohla konat.  Za kolektiv pracovníků DDM Vratimov Hana Nevrlá, ředitelka