Ohlédnutí za letními tábory

20.08.2015

Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o letních prázdninách čtrnáct táborů pro děti. Z toho čtyři tábory byly „příměstské“ – to znamená, že rodiče ráno děti přivedli na domeček, kde pro ně byl připraven bohatý program, včetně zajímavých výletů a odpoledne si děti opět vyzvedli. Jedním z příměstských táborů bylo soustředění pro malé mažoretky. Příměstských táborů se zúčastnilo celkem 81 dětí. 

Pobytových táborů, kterých bylo celkem deset, se zúčastnilo celkem 354 dětí. Pobytové tábory probíhaly na různých místech (Morávka, Lukavec, Myšinec…) a v různých typech ubytování, od stanů až po ubytovny hotelového typu, takže vybrat si mohl opravdu každý. Všechny tábory byly motivované celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z táborů. Tak například mohli účastníci táborů být Badateli, ocitnout se na Tajuplném ostrově nebo ve Strašidelném mlýně. V rámci táborů proběhla i odborná soustředění Taekwon-do a TV Pantuška.

O děti se starala necelá stovka pedagogů, kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků táborů. Těmto lidem patří velký dík za jejich práci, které obětovali převážně část své vlastní dovolené nebo prázdnin. Za svou práci obdrželi všichni velmi skromnou finanční odměnu. Pro zachování nízkých cen našich táborů jsou tito výjimeční lidé ochotni pracovat jen za dětský úsměv. Proto mi dovolte poděkovat jim za jejich práci alespoň touto cestou.

O tom, že se tábory povedly, svědčí děkovné dopisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na léto 2016.

Bc. Hana Nevrlá

ředitelka DDM Vratimov