40 let

25.08.2015 Tak je to tady! Letos je tomu 40 let ode dne, kdy vratimovské děti a mládež dostali od města Vratimov do užívání budovu bývalého Katolického domu, dnes DDM Vratimov. Je to spousta let. Za tu dobu prošel „domeček“, jak se mu dnes říká, celou řadou změn. Vystřídala se v něm celá řada vedoucích i účastníků činnosti. Není náhodou, že i tábor na louce Nadějov v Lukavci u Fulneku slaví stejné výročí. Rádi bychom tato výročí oslavili. A rádi bychom, abyste byli u toho. Proto zveme všechny pamětníky a přátele bývalého Pionýrského domu a současného Domu dětí a mládeže na oslavy kulatin. Oslavy proběhnou v DDM Vratimov v pátek 18. září 2015. Oficiální část zahájíme v 15 hod. Od 18 do 22 hod bude připraveno neformální posezení pro pamětníky a současné vedoucí kroužků.