MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

10.03.2020 Ředitelka Domu dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace ruší s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání všechny kroužky a akce.

Rozhodnutí se vydává v souladu s MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 9. 3. 2020.

Od 16. 3. 2020 se dále ruší provoz recepce a venkovního hřiště DDM Vratimov.