Novinky

29.10.2020 Dům dětí a mládeže Vratimov - uzavřen

Vážení rodiče. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, kdy budeme moci znovu zahájit naši činnost. Proto jsme se rozhodli napsat Vám, že nebudeme zasílat oznámení o změnách, které mají za důsledek další omezení naší činnosti. Dáme Vám na vědomí až informaci, kdy budeme kroužky a další aktivity DDM Vratimov znovu otevírat. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti nebudeme kroužky nahrazovat, ale budeme krátit zápisné. To znamená, že změníme předpisy u všech kroužků. Pokud jste už kroužek zaplatili, bude vám vrácena poměrná část zápisného, pokud jste ještě kroužek neplatili, obdržíte nový, snížený předpis. Jelikož stále není jisté, kdy budou kroužky opět zpřístupněny účastníkům, budeme výši zápisného za kroužky přepočítávat až spolu se skutečným otevřením provozu DDM Vratimov. Celá situace nás velmi mrzí a po Vašich dětech už nám stýská. Těšíme se, až se prostory našeho „Domečku“ znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví. Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov

AKTIVITY DDM VRATIMOV URČENÉ SENIORŮM

05.05.2020 Milí senioři,
v dubnovém čísle Vratimovských novin jsme vás informovali o začátku projektů Hůl je cool, Bejvávalo… a dalších mezigeneračních aktivit určených právě vám. Mimořádná opatření přijatá v důsledku ohrožení koronavirovou infekcí nám sice zamíchala kartami, ale o tyto aktivity určitě nepřijdete.

Kurz výuky severské chůze s trekkingovými holemi nazvaný Hůl je cool máme v plánu odstartovat v sobotu, 29. srpna, půldenním výjezdovým seminářem, na který naváží pravidelné procházky.

Podrobnosti a termíny dalších aktivit oznámíme v následujícím čísle Vratimovských novin.

Sledujte také, prosím, vývěsní skříňky a webové stránky DDM Vratimov.

Přejeme vám pevné zdraví a veselou mysl!

Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka
DDM Vratimov
 
Chystané projekty získaly finanční podporu Moravskoslezského kraje.