Badatel Žabeň

Hledáme odpovědi na otázky. Dokazujeme, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Naučíme děti systematicky provádět jednotlivé pokusy, prakticky podpořit nabyté školní vědomosti.

Kód 671003
Název Badatel Žabeň
Místo konání Žabeň ZŠ
Hlavní vedoucí Renáta Míčková
Věková skupina 7-12 let
Cena rok 1000 Kč
Datum zahájení 20.09.2017
Datum ukončení 23.05.2018
Dny konání ST 15:00-16:00
Volná místa 1.pololetí poslední 3 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 3 místa