Dramaťák

Hry na verbální a neverbální komunikaci, cvičení na rozvoj vyjadřování se, dechová a relaxační cvičení, jazykolamy, dramatické a pohybové hry. Činnost kroužku je uzavřena nácvikem pohádky, její prezentace.

Kód 571004
Název Dramaťák
Místo konání Václavovice ZŠ
Hlavní vedoucí Ivana Bertová
Věková skupina 6-11 let
Cena rok 1000 Kč
Datum zahájení 19.09.2017
Datum ukončení 22.05.2018
Dny konání ÚT 13:00-14:00
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno