Badatel Žabeň

Hledáme odpovědi na otázky. Dokazujeme, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Naučíme děti systematicky provádět jednotlivé pokusy, prakticky podpořit nabyté školní vědomosti.

Kód 681004
Název Badatel Žabeň
Místo konání Žabeň ZŠ
Hlavní vedoucí Renáta Míčková
Věková skupina 6-10 let
Cena rok 1100 Kč
Datum zahájení 19.09.2018
Datum ukončení 22.05.2019
Dny konání ST 14:30-15:30
Volná místa 1.pololetí poslední 3 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 3 místa