Dramaťák

Hry na verbální a neverbální komunikaci, cvičení na rozvoj vyjadřování se, dechová a relaxační cvičení, jazykolamy, dramatické a pohybové hry. Činnost kroužku je uzavřena nácvikem pohádky, její prezentace.

Kód 581005
Název Dramaťák
Místo konání Václavovice ZŠ
Hlavní vedoucí Renáta Míčková
Věková skupina 6-11 let
Cena rok 1000 Kč
Datum zahájení 18.09.2018
Datum ukončení 21.05.2019
Dny konání ÚT 13:15-14:15
Volná místa 1.pololetí poslední 2 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 2 místa