Dramaťák

Hry na verbální a neverbální komunikaci, cvičení na rozvoj vyjadřování se, dechová a relaxační cvičení, jazykolamy, dramatické a pohybové hry. Činnost kroužku je uzavřena nácvikem představení, její prezentace.

Kód 591007
Název Dramaťák
Místo konání Václavovice ZŠ
Hlavní vedoucí Alec Smyček
Věková skupina 6-11 let
Cena rok 1200 Kč
Datum zahájení 20.09.2019
Datum ukončení 29.05.2020
Dny konání PÁ 13:00-14:30
Volná místa 1.pololetí volno
Volná místa 2.pololetí volno