Jarňáky s Domečkem - Vratimov

O B S A Z E N O. Jarňáky formou příměstského tábora čekají na děti ve dnech od 12. - 15. 3. 2018. Společně navštívíme ZOO Ostrava, kde nás provedou zahradou a seznámí s mláďaty a jejich chovem. V JUMP centru si zadováníme a zvýšime svou kondici. V laboratořích Světa techniky si zahrajeme na detektivy a v Laser aréně si vyzkoušíme mušku, své fyzické schopnostia spolupráci v týmu.
Cena je 1 100 Kč a v ní jsou zahrnuty veškeré vstupy, výukové programy, jízdné, obědy a materiál potřebný k zajištění akce.
Bohatý program je určen pro děti 1.- 5. tříd od 8:00 - 15:30 hodin.
Vyplněnou přihlášku i s platbou odevzdejte nejpozději do 5.3.2018 na recepci DDM Vratimov. Těší se Věrka a Marci Bližší informace: Věra Pacíková, 734 443 694, v.pacikova@ddmvratimov.cz

Kód 175114
Název Jarňáky s Domečkem - Vratimov
Termín konání 12.03.2018 08:00 - 15:30, 13.03.2018 08:00 - 15:30, 14.03.2018 08:00 - 15:30, 15.03.2018 08:00 - 15:30
Místo konání Vratimov DDM
Hlavní vedoucí Věra Pacíková
Věková skupina 6-12 let
Jiná ujednání přihlášení do 5.3.2018
Cena 1100 Kč