Divadelní představení Václavovice

Děti ze zájmových útvarů PŮLDIVADLO Vratimov pod vedením Aleny Dunatové a Luďka Lednického a DRAMAŤÁK Václavovice pod vedením Renáty Míčkové si připravily divadelní představení "Pohádky Františka Hrubína" a "Čučudejské pohádky".
Představení proběhne ve středu 23. 5. 2018 od 15:00 hodin - družina Václavovice.
Cena je 20 Kč. Vstupné za žáky základní školy Václavovice hradí škola.

Kód 175179
Název Divadelní představení Václavovice
Termín konání 23.05.2018 14:00 - 18:00
Místo konání Václavovice ZŠ
Hlavní vedoucí Renáta Míčková
Věková skupina 6-15 let
Cena 460 Kč