Informativní schůzka všech PT

Vážení rodiče,
rozhodli jste se svěřit vaše dítě na příměstský tábor, včetně akcí(Pololetky s Domečkem Řepiště, Pololetky s Domečkem Vratimov, Jarňáky, Jarňáky Paskov), který pořádá naše organizace. Tento příměstský tábor je zařazen do projektu Příměstské tábory v DDM Vratimov a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.
Pro účast na táboře je nutné, aby rodič před nástupem dítěte na tábor měl s Domem dětí a mládeže uzavřenu smlouvu o účasti dítěte na táboře a předložil dokumenty stanovené ve smlouvě. Smlouvu s přílohami zasíláme v tomto e-mailu. Vše naleznete také na našich webových stránkách. Závaznou přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši 500 Kč (na základě uhrazené zálohy a odevzdané přihlášky bude provedena rezervace místa na zvoleném táboře), přihlášku nutno potvrdit do 15 dnů úhradou zálohy a odevzdáním 2 vyhotovení podepsané smlouvy s přílohami.

Nabízíme vám informativní schůzku, kde vám vše vysvětlíme a se vším poradíme.

Kód 194301
Název Informativní schůzka všech PT
Termín konání 02.03.2020 18:00 - 19:00
Místo konání Vratimov DDM
Hlavní vedoucí Bc. Hana Nevrlá
Věková skupina 15-99 let
Sraz účastníků v 18 hod, recepce DDM Vratimov
Vybavení na akci přezůvky
Jiná ujednání PT - příměstské tábory