Mezigenerační piknik

Díky vaší podpoře jsme od Nadace Tesco získali celkem 26.000 Kč na realizaci aktivit, které povedou ke sblížení generací a přispějí k překlenutí propasti mezi mládeží a seniory.
Dne 26. 8. 2020 od 15 hodin pořádáme na zahradě DDM Vratimov mezigenerační piknik, na který jste srdečně zváni. Čeká vás zábavné odpoledne s táborákem a zpěvem trampských písní. Špekáčky a drobné občerstvení zajistíme. Za nepříznivého počasí se akce přesune do sálu DDM Vratimov. Vstup zdarma. Těšíme se na vás!

Kód 199007
Název Mezigenerační piknik
Termín konání 26.08.2020 15:00 - 18:00
Místo konání Vratimov DDM
Hlavní vedoucí Bc. Hana Nevrlá
Věková skupina 10-99 let
Sraz účastníků 15 hod. v DDM Vratimov