Novinky

29.10.2020 Dům dětí a mládeže Vratimov - uzavřen

Vážení rodiče. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, kdy budeme moci znovu zahájit naši činnost. Proto jsme se rozhodli napsat Vám, že nebudeme zasílat oznámení o změnách, které mají za důsledek další omezení naší činnosti. Dáme Vám na vědomí až informaci, kdy budeme kroužky a další aktivity DDM Vratimov znovu otevírat. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti nebudeme kroužky nahrazovat, ale budeme krátit zápisné. To znamená, že změníme předpisy u všech kroužků. Pokud jste už kroužek zaplatili, bude vám vrácena poměrná část zápisného, pokud jste ještě kroužek neplatili, obdržíte nový, snížený předpis. Jelikož stále není jisté, kdy budou kroužky opět zpřístupněny účastníkům, budeme výši zápisného za kroužky přepočítávat až spolu se skutečným otevřením provozu DDM Vratimov. Celá situace nás velmi mrzí a po Vašich dětech už nám stýská. Těšíme se, až se prostory našeho „Domečku“ znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví. Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov

Mikuláš pro nejmenší

Zrušeno!
Pro členy zájmových kroužků Klub rodičů s dětmi přihlášených do zájmového vzdělávání v tomto školním roce pořádáme dopolední miklášskou nadílku. Maminky a tatínkové si musí donést balíček označený jménem a příjmením svého dítěte, který odevzdá na recepci a ten mu bude po 10 hodině ranní vydán Mikulášem. Sraz maminek, tatínků a dětí je ve pátek v 9:30, předpokládaný závěr kolem 11:30.
Program: 9:30 - 10:15 čekání na Mikuláše - hraní, tancování, písničky, apod.
10:15 - 11:00 nadílka,
11:00 - 11:30 soutěže, tanečky a volná zábava s vedoucími.
S sebou: přezůvky, balíček pro Mikuláše.
Cena: 50 Kč - rodinné vstupné.

Kód 104206
Název Mikuláš pro nejmenší
Termín konání 04.12.2020 09:30 - 11:30
Místo konání Vratimov DDM
Hlavní vedoucí Mgr. Marcela Macurová
Věková skupina 1-3 let
V ceně zahrnuto rodinné vstupné
Cena 50 Kč