Novinky

10.12.2019 Nabídka LDT 2020

Nabídka letních dětských táborů na rok 2020 bude zveřejněna 6. ledna na webových stránkách Domu dětí a mládeže. www.ddmvratimov.cz

31.10.2019 Volná místa v kroužcích

Do kroužků s volnými místy se můžete přihlásit po dobu celého školního roku. Cenu vám případně upravíme.

Pokyny k přihlášce a platbě tábora

POKYNY PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU
Z důvodu evidenčního programu DDM Vratimov dodržte prosím tento postup:
zvolte si tábor, telefonicky, e-mailem, nebo osobně v recepci nahlaste osobní údaje Vašeho dítěte podle tohoto seznamu:
 • rodné číslo dítěte…
 • jméno a příjmení dítěte…
 • zdravotní pojišťovna (kód)…
 • bydliště (ulice a číslo popisné, PSČ, město)…
 • kontakt na dítě (mobil)…
 • jméno a příjmení rodičů včetně kontaktů – telefon + mail…
 • název ZŠ
Pokud vaše dítě je již vedeno v evidenci DDM a nemá žádnou změnu je možno využít přihlášení on-line. Závaznou přihlášku vám zašleme v elektronické podobě (v tom případě je nutno přihlášku vytisknout) nebo vytiskneme přímo v recepci DDM Vratimov. Po obdržení přihlášky zkontrolujte všechny údaje, podepište a odevzdejte v recepci DDM do 5 dnů po přihlášení, nejpozději do 30. 4. 2020 (můžete zaslat poštou) Součástí přihlášky je příkaz k úhradě s údaji potřebnými k zaplacení poukazu. Závaznou přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši 1 000 Kč u pobytových a 500 Kč u příměstských táborů (na základě uhrazené zálohy a odevzdané přihlášky bude provedena rezervace místa na zvoleném táboře), přihlášku nutno potvrdit do 5 dnů úhradou zálohy. Je možné uhradit ihned celou částku. Pokud nebude zaplacená záloha v daném termínu, bude dítě odhlášeno. O zrušení rezervace budete informování e-meilem.


POKYNY PRO PLATBU POUKAZU LDT
Cenu poukazu uvedenou na přihlášce můžete uhradit:
 1. v hotovosti do pokladny v recepci DDM Vratimov,
 2. převodem z vašeho účtu (příkaz k úhradě je součástí závazné přihlášky),
 3. složenkou typu A,
 4. složením hotovosti na přepážce kterékoli pobočky České spořitelny,
 5. v případě žádosti zaměstnavatele o příspěvek, je postup následující:
 
 • vyžádáte si u nás tiskopis žádost o příspěvek z FKSP na rekreaci dítěte, který odevzdáte svému zaměstnavateli,
 • zaměstnavatel na základě žádosti zašle objednávku na adresu DDM,
 • DDM na základě objednávky vystaví zaměstnavateli fakturu,
Číslo účtu: 1734085319/0800 + var. symbol = číslo přihlášky,  
poukaz uhraďte do 31. 4. 2020 po domluvě lze hradit ve splátkách.
Přihlášku nutno potvrdit do 5 dnů úhradou zálohy ve výši 1 000,- Kč.

DALŠÍ POKYNY
 • Zdravotní způsobilost dítěte – nechejte potvrdit od lékaře, odevzdat
  do 31. 5. 2020 (můžete použít JPP- nesmí být starší 1 rok v době konání LDT).
 • Prohlášení rodičů (poručníků či opatrovníků) – odevzdává se v den odjezdu zdravotníkovi tábora.
 • Stornovací podmínky a ostatní informace naleznete na webových stránkách DDM Vratimov v Organizačním řádu.
 • Neodevzdáte-li přihlášku v určeném termínu, může se stát, že pro velký zájem, budete zařazeni pouze jako náhradníci.
DŮLEŽITÉ INFORMACE

Upozornění na podmínku přijetí dítěte na LDT – dítě je zdravotně způsobilé k účasti a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním (Zákon 258/2000 Sb. V platném znění). Bez povinných očkování nelze dítě na tábor převzít.