Novinky

08.12.2017 Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu s organizačním řádem DDM Vratimov, z důvodu vánočních prázdnin od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018, nebudou probíhat kroužky. Recepce bude zavřená. Děkujeme za pochopení. Činnost zahajujeme 3. ledna 2018.

28.11.2017 Newsletter prosinec 2017

Newsletter na měsíc prosinec naleznete nově v sekci Newsletter.

Pokyny k přihlášce a platbě tábora

POKYNY PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU
Z důvodu evidenčního programu DDM Vratimov dodržte prosím tento postup:
zvolte si tábor, telefonicky, e-mailem, nebo osobně v recepci nahlaste osobní údaje Vašeho dítěte podle tohoto seznamu:
 • rodné číslo dítěte…
 • jméno a příjmení dítěte…
 • zdravotní pojišťovna (kód)…
 • bydliště (ulice a číslo popisné, PSČ, město)…
 • kontakt na dítě (mobil)…
 • jméno a příjmení rodičů včetně kontaktů – telefon + mail…
 • název ZŠ
Pokud vaše dítě je již vedeno v evidenci DDM a nemá žádnou změnu je možno využít přihlášení on-line. Závaznou přihlášku vám zašleme v elektronické podobě (v tom případě je nutno přihlášku vytisknout) nebo vytiskneme přímo v recepci DDM Vratimov. Po obdržení přihlášky zkontrolujte všechny údaje, podepište a odevzdejte v recepci DDM do 30. 4. 2018 (můžete zaslat poštou) Součástí přihlášky je příkaz k úhradě s údaji potřebnými k zaplacení poukazu, Závaznou přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši 500 Kč u pobytových a 200 Kč u příměstských táborů (na základě uhrazené zálohy a odevzdané přihlášky bude provedena rezervace místa na zvoleném táboře),  je možné uhradit ihned celou částku. Pokud nebude zaplacená záloha v daném termínu, bude dítě odhlášeno. O zrušení rezervace budete informování e-meilem.


POKYNY PRO PLATBU POUKAZU LDT
Cenu poukazu uvedenou na přihlášce můžete uhradit:
 1. v hotovosti do pokladny v recepci DDM Vratimov,
 2. převodem z vašeho účtu (příkaz k úhradě je součástí závazné přihlášky),
 3. složenkou typu A,
 4. složením hotovosti na přepážce kterékoli pobočky České spořitelny,
 5. v případě žádosti zaměstnavatele o příspěvek, je postup následující:
 
 • vyžádáte si u nás tiskopis žádost o příspěvek z FKSP na rekreaci dítěte, který odevzdáte svému zaměstnavateli,
 • zaměstnavatel na základě žádosti zašle objednávku na adresu DDM,
 • DDM na základě objednávky vystaví zaměstnavateli fakturu,
Číslo účtu: 1734085319/0800 + var. symbol = číslo přihlášky,  
poukaz uhraďte do 31. 5. 2018, po domluvě lze hradit ve splátkách,  
odevzdání přihlášky nutno potvrdit úhradou zálohy ve výši 500,- Kč.

DALŠÍ POKYNY
 • Zdravotní způsobilost dítěte – nechejte potvrdit od lékaře, odevzdat
  do 31. 5. 2018 (můžete použít JPP- nesmí být starší 1 rok v době konání LDT).
 • Prohlášení rodičů (poručníků či opatrovníků) – odevzdává se v den odjezdu zdravotníkovi tábora.
 • Stornovací podmínky a ostatní informace naleznete na webových stránkách DDM Vratimov v Organizačním řádu.
 • Neodevzdáte-li přihlášku v určeném termínu, může se stát, že pro velký zájem, budete zařazeni pouze jako náhradníci.
DŮLEŽITÉ INFORMACE

Upozornění na podmínku přijetí dítěte na LDT – dítě je zdravotně způsobilé k účasti a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním (Zákon 258/2000 Sb. V platném znění). Bez povinných očkování nelze dítě na tábor převzít.